top of page

Website Development for KABK project about the city of The Hague

 

visualization of meta-data

conditional design

2016, Den Haag

 

VISIT THE WEBSITE

Als groep studenten van de KABK, afdeling Grafisch Ontwerp hebben wij een database samengesteld met foto's van verschillende onderwerpen zoals "Natuur, Moderne Architectuur, Geschiedenis en Mensen" met als startpunt "Den Haag". 

 

Voor mij persoonlijk was dit project een interessante zoektocht naar data visualisatie en andere nieuwe visualisatie en presentatie technieken. Tijdens deze zoektocht heb ik verschillende experimenten uitgevoerd om de informatie uit de database te kunnen visualiseren op een interessante of pakkende manier. Daarbij ben ik gaan experimenteren met videotechnieken om deze informatie op een speelse manier uit het digitale platorm te kunnen halen en deze in de ruimte te brengen. 

 

Doormiddel van het analyseren van de meta-data van de database kan er een objectief beeld worden gegeven, gebaseerd op de feiten zoals deze zijn aangeleverd in de database. Deze informatie staat los van de persoonlijke interpretatie. Door het opstellen van bepaalde regels en/of voorwaarden wordt een nieuw beeld gecreëerd vanuit de principes van het "conditional design". 

 

Deze analyse en data visualisatie heb ik op verschillende manieren willen vormgeven,met als resultaat deze website waar de verschillende experimenten bij elkaar komen.

pk8studio,  amsterdam, 2021

bottom of page